Beslis nu voor later

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Beslis nu voor later - zorgvolmacht

Beslis nu voor later

Zorgvolmacht
30 september 2018
In een zorgvolmacht geeft u aan wie uw vermogen moet beheren als u dat op een dag zelf niet meer kan. Sinds 1 maart 2019 kan deze volmacht ook betrekking hebben op bepaalde persoonlijke zorgbeslissingen. Zo’n volmacht maakt bovendien ook successieplanning mogelijk.
Aan de opmars van de zorgvolmacht lijkt maar geen einde te komen. Dat succes hoeft niet te verwonderen. Steeds meer mensen worden in hun nabije omgeving geconfronteerd met dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een coma na een ongeval of een hersenbloeding. Met een zorgvolmacht kan u aanduiden wie uw zaken verder moet behartigen als u dat zelf overkomt.

Daarnaast is het ook perfect mogelijk om de volmacht gedifferentieerd te laten ingaan

Nu al?

 

Meestal is een zorgvolmacht in de eerste plaats bedoeld als voorzorgsmaatregel en treedt het pas in werking als het nodig is. Dat moment kan u laten bepalen aan de hand van medische attesten maar ook andere criteria zijn mogelijk. Daarnaast is het ook perfect mogelijk om de volmacht gedifferentieerd te laten ingaan. U kan beslissen om sommige zaken nu al uit handen te geven, zoals het beheer van uw bankrekeningen, en de volmacht om ‘grote beslissingen’ te nemen pas te laten ingaan bij wilsonbekwaamheid.

 

Uw successieplanning

 

Welke beslissingen en handelingen u precies overlaat aan uw volmachtdrager dient u als volmachtgever nauwkeurig op te lijsten. Daarbij kan u ook vastleggen hoe die moeten worden uitgevoerd. Zo kan u bijvoorbeeld aangeven dat duurzame beleggingen uw voorkeur genieten, dat het risico van uw portefeuille beperkt moet blijven of met welke bank u wenst te werken. Ook beslissingen in het kader van successieplanning maken steeds vaker deel uit van een zorgvolmacht. Denk aan de bevoegdheid om schenkingen te doen of vastgoed te verkopen. Daarvoor kan u eveneens de spelregels vastleggen. U kan bijvoorbeeld bepalen dat de gelijkheid tussen uw kinderen altijd wordt gerespecteerd of dat u altijd voldoende reserve moet overhouden om in uw noden te voorzien.

 

Belasting besparen?

 

Zorgvolmachten ontpoppen zich dan ook vaker als een ultiem vehikel om belasting te besparen. Via zogenaamde ‘sterfbedschenkingen’ van roerende goederen – zeg maar: banktegoeden of effecten – kan uw volmachtdrager de oplopende tarieven van de erfbelasting buiten spel zetten. Roerende schenkingen worden in rechte lijn (tussen (groot)ouders en (klein)kinderen) namelijk afgerekend tegen een tarief van 3 % in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 3,3 % in het Waals Gewest. Andere volmachten die ingang vinden in het kader van een fiscaalvriendelijke successieplanning hebben bijvoorbeeld betrekking op het afkopen van een levensverzekering en de wijziging van de begunstigde ervan, de verkoop van vastgoed met de bedoeling de opbrengst ervan weg te schenken of beslissingen in het kader van een huwelijkscontract met keuzebeding.

 

Registreert u uw volmacht niet, dan vervalt deze bij wilsonbekwaamheid 

Registratie vereist

Welke bevoegdheden u ook uit handen wilt geven, laat uw zorgvolmacht altijd registreren in het Centraal Register van Lastgevingen via de griffie van het vredegerecht of via de notaris. Doet u dat niet dan vervalt uw volmacht bij wilsonbekwaamheid. Als u een volmacht wil geven voor handelingen die tussenkomst van een notaris vereisen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van uw huis, moet de volmacht door een notaris worden opgemaakt. De notaris zorgt dan voor de registratie ervan.

Onlangs heb ik een zorgvolmacht gegeven aan mijn vrouw en kinderen.

MICHEL BUYSSCHAERT| VOORZITTER VAN LANSCHOT BELGIË

 

 

Bron: De Tijd, 11 mei - p.51