Bent u een verantwoorde of duurzame belegger?

Van Lanschot
  1. Blog
  2. Bent u een verantwoorde of duurzame belegger

Bent u een verantwoorde of duurzame belegger?

Blog
29 augustus 2017
Almaar meer beleggers maken hun keuzes niet alleen op basis van financiële criteria, ook niet-financiële argumenten spelen een rol. Zo willen ze bijvoorbeeld hun kapitaal niet verbinden aan ondernemingen die een link hebben met kinderarbeid, kernenergie of controversiële wapens.

De mate waarin ze die thema’s laten meespelen, verschilt sterkt. Daarom maken we een onderscheid tussen maatschappelijk verantwoord beleggen en duurzaam beleggen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen is gebaseerd op een engagementaanpak. Dat houdt in dat beleggers door middel van actief aandeelhouderschap bedrijven wanneer nodig aanspreken op hun sociale, milieu- of maatschappelijke prestaties. Bijvoorbeeld wanneer ondernemingen internationale conventies of wetten over kinderarbeid of werktijden schenden. Of wanneer er sprake is van ernstige milieuvervuiling.

Het doel hiervan: de sociale, milieu- of maatschappelijke prestaties van het bedrijf verbeteren. Als de dialoog niets oplevert, wordt het bedrijf in kwestie uit de beleggingsportefeuille gehaald. Maar uitsluiting is bij verantwoord beleggen geen doel op zich.

Duurzaam beleggen

Net als verantwoorde beleggers hanteren ook duurzame beleggers  financiële én niet-financiëlen criteria in hun beleggingsproces. Maar duurzame beleggers gaan sneller over tot de uitsluiting van bedrijven of sectoren die niet voldoen aan vooraf opgestelde sociale, milieu- of maatschappelijke criteria. Voorbeelden van uitsluitingen zijn tabaksbedrijven, bedrijven die kernenergie produceren of bedrijven die veelvuldig corruptie plegen.

Sommige duurzame beleggers gebruiken de niet-financiële informatie om binnen bepaalde sectoren de meest duurzame bedrijven te selecteren. In dat geval hebben we het over positieve screening. Bijvoorbeeld: een duurzame belegger kiest bij de selectie van farmaceutische bedrijven de meest transparante bedrijven die zich extra inspannen om medicijnen te leveren aan ontwikkelingslanden.

Wat met het rendement?

Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat verantwoord beleggen op de lange termijn qua rendement niet afwijkt van traditioneel beleggen. Voor duurzaam beleggen geldt veelal dezelfde conclusie, tenzij de duurzame beleggingsstrategie een groot deel van de economie uitsluit. In dat geval neemt de kans op een afwijkend rendement wél toe.

Aanpak Van Lanschot

Al sinds 2008 biedt Van Lanschot haar klanten, zowel in beleggingsadvies als vermogensbeheer, verantwoorde beleggingsoplossingen aan. Het grootste deel van de beleggingsfondsen die Van Lanschot opneemt in haar vermogensbeheer en aanraadt bij beleggingsadvies worden elk kwartaal gescreend op niet-financiële criteria. Hetzelfde geldt voor de individuele aandelen en obligaties die op de advieslijsten van Van Lanschot voorkomen. Ook beleggers die meer nadruk willen leggen op uitsluiting, kunnen rekenen op duurzame beleggingsoplossingen.

Wilt u in alle rust en vertrouwen praten over uw vermogen? Maak een afspraak

Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel