6 Thema's die in 2021 de financiële markten bepalen

  1. Blog
  2. 6 Thema's die in 2021 de financiële markten bepalen
7 januari 2021 | Blik op 2021

6 thema’s die in 2021 de financiële markten bepalen

Welke topics blijven ook in 2021 de wereldwijde economie en de financiële markten domineren? Lees onze vooruitblik op basis van de voorspellingen van kredietbeoordelaar Moody's.

Zorgen de wereldwijde fiscale en monetaire steunmaatregelen voor extra ondersteuning van de financiële markten? De analisten van kredietbeoordelaar Moody's verwachten dat we ook in 2021 de blik op deze zes domeinen moeten houden.


1. Een ongelijk herstel tussen landen, regio's en sectoren

Hoewel er nu al sprake is van een economische opleving, zal de snelheid van herstel waarschijnlijk flink verschillen per land, regio en sector. De verwachting is dat landen waar de overheid van bij het begin van de pandemie steunmaatregelen heeft genomen eerder zullen herstellen. Ook sectoren die zich snel hebben aangepast aan de nieuwe werk- en leefomgeving zullen vroeger een herstel laten zien dan sectoren die nog bezig zijn zich te transformeren. Denk maar aan sectoren als het toerisme, de retail en de automobielsector.

2. De politieke uitdagingen die samengaan met fiscale steunmaatregelen en handelsoorlogen

Overheden blijven in 2021 balanceren tussen enerzijds het ondersteunen van de economische groei met stimuleringspakketten, en anderzijds de daaraan gekoppelde oplopende overheidstekorten. Die ondersteuning te vroeg stopzetten kan leiden tot een toenemende volatiliteit op de markten en zet een rem op de kredietverlening, waarschuwt Moody’s. Toch rekenen ze op verdere monetaire steun van de centrale banken zodat de financieringskosten van ondernemingen laag zullen blijven.

Twee geopolitieke thema’s blijven voor onzekerheid zorgen: de brexit en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog.

 

3. De toenemende schuldenlast van ondernemingen (en landen)

Bij de start van de coronapandemie en de daaropvolgende lockdownmaatregelen namen veel ondernemingen additionele schulden op om zo hun liquiditeitspositie te verbeteren en door de crisis heen te komen. Maar de winstgevendheid kwam gedurende het jaar flink onder druk te staan waardoor de betaalbaarheid van de opgelopen schuldposities steeds verder in het gedrang kwam. Dat was vooral het geval bij ondernemingen in sectoren die stevig geraakt zijn door de pandemie.

 

4. De digitale transformatie die hand in hand gaat met het groeiend aantal thuiswerkers

Het afgelopen jaar ging iedereen massaal aan het thuiswerken. Kantoren staan (deels) leeg en het is niet zeker wanneer we een grootschalige terugkeer van werknemers naar kantoorlocaties kunnen verwachten. Dat betekent dat verhuurders steviger met elkaar moeten concurreren en huurders meer macht krijgen in de onderhandelingen.

Bovendien blijkt dat consumenten (al dan niet gedwongen door de omstandigheden) steeds vaker de digitale snelweg vinden voor het afnemen van producten en diensten. Daardoor moeten ondernemingen hun activiteiten anders inrichten, met meer aandacht voor e-commerce. De investeringen in die digitale transformatie zullen toenemen, terwijl de concurrentie ook niet stil zit. Tegelijkertijd zal daardoor de aandacht voor cybercriminaliteit en (big) data-analyse groeien.

 

5. De toegenomen aandacht voor het klimaat

Steeds meer ondernemingen (en beleggers) hebben aandacht voor de gevolgen van hun activiteiten op de klimaatverandering. De analisten van Moody’s voorzien dan ook dat ESG de volgende jaren een steeds belangrijker thema wordt. Ondernemingen moeten transparanter zijn en hun plannen om milieuvriendelijker te opereren bekend maken. Vooral de olie- en gassector is druk bezig met de overschakeling naar een CO2-neutrale werking.

 

6. Sociale trends, zoals vergrijzing en inkomensongelijkheid

De coronapandemie had grote negatieve gevolgen voor werknemers in de lager betaalde beroepen (bijvoorbeeld retail en horeca). De werkloosheid is opgelopen en de inkomensongelijkheid nam daardoor ook toe. Dat zet een rem op de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en de consumentenbestedingen. Bovendien is de bevolking in de Westerse landen aan het vergrijzen. Dat resulteert op zijn beurt in andere behoeftes en een toegenomen aandacht voor de gezondheidszorg.

 

Wat met de wereld na Covid-19?

Moody’s snijdt enkele belangrijke thema’s aan voor de volgende 12 maanden. We voorzien zelfs dat de zes bovenstaande topics niet alleen bepalend zullen zijn voor 2021, maar ook voor jaren die volgen. De wereld na de coronapandemie zal er ongetwijfeld anders uitzien dan daarvoor. Thuiswerken lijkt de nieuwe norm te worden, en de aandacht voor het klimaat zal steeds nadrukkelijker naar voren komen als beleggingsthema.