Klimaattop Glasgow: 3 scenario’s voor een geslaagde COP26

Danny Dekker
Adviseur impact- en duurzaam beleggen bij Van Lanschot Kempen
  1. Blog
  2. Klimaattop Glasgow: 3 scenario’s voor een geslaagde COP26

Klimaattop Glasgow: 3 scenario’s voor een geslaagde COP26

Klimaat
05 november 2021
Welke beslissingen bepalen of de klimaatconferentie een succes wordt?

In het kort:

  • Er zijn meer plannen om netto 0% uitstoot van broeikasgassen te realiseren.
  • Het beleid moet zorgen voor kwalitatief betere klimaatdata van bedrijven.
  • Komt er wereldwijd een effectieve (minimum)prijs voor CO2?

De hele wereld richt momenteel de ogen op Glasgow. Daar komen wereldleiders momenteel samen op COP26, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Hoe ziet een succesvolle uitkomst eruit?

 

Een alarmerend IPCC-rapport

Afgelopen zomer begonnen de wetenschappers van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in hun beoordelingsverslag krachtiger taal te gebruiken en de urgentie van hun bevindingen sterker te benadrukken. Zij gaven daarmee aan dat er geen enkele twijfel meer bestaat over het verband tussen menselijke activiteit en de opwarming van de aarde.

De IPCC-wetenschappers namen vijf potentiële scenario’s onder de loep voor de opwarming van de aarde. Volgens elk van die scenario’s loopt de temperatuur op aarde in de komende 20 jaar met ten minste 1,5 graden Celsius op. 'Met elke graad die de aarde warmer wordt, worden de veranderingen groter', concludeerde het IPCC. Dat betekent een grotere kans op extreem weer, zoals de hittegolven en orkanen van afgelopen zomer in respectievelijk Europa en de VS.

 

noodzakelijke uitkomsten

Het alarmerende rapport van het IPCC dient als onderliggende wetenschappelijke basis voor de COP26-top. Wat voor uitkomsten willen verantwoorde beleggers zien in Glasgow? Volgens ons zijn er 3 fundamentele uitkomsten noodzakelijk.

1. Meer landen passen een plan toe voor netto 0%-uitstoot in 2050

Een plan voor 0% netto-uitstoot is van het hoogste belang. Toen het akkoord van Parijs in 2015 werd ondertekend, deden landen de welkome belofte dat ze de uitstoot van CO2 zouden terugdringen. Daarbij zou de temperatuur op aarde in de periode tot 2050 nog steeds met een desastreuze 3,2 graden Celsius toenemen.

Dit jaar hebben de meeste landen zich verbonden aan het uitvoeren van een plan voor het bereiken van CO2-neutraliteit via hun zogenoemde Nationally Determined Contributions (nationaal vastgestelde doelstellingen). Uit het Climate Change Synthesis Report van de VN bleek deze maand dat die plannen nog steeds niet genoeg zijn. Bij de huidige plannen zien we tot 2030 nog steeds een toename van de uitstoot met 16%.

De nationale plannen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen moeten daarom ook doelen voor de kortere, tussenliggende termijn bevatten. Neem bijvoorbeeld de invoering van de Fit For 55-wetgeving door de Europese Commissie. Dat pakket is bedoeld ter ondersteuning van initiatieven in de EU om de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen. Daarbij worden instrumenten zoals de CO2-beprijzing en belasting op energie ingezet. 

  

2. Het beleid stimuleert de beschikbaarheid van betere klimaatcijfers

Van Lanschot Kempen weet als geen ander dat markten informatie van goede kwaliteit nodig hebben om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Om ervoor te zorgen dat de financiële stromen bijdragen aan de transitie naar een economie met een lage CO2-uitstoot, moeten ondernemingen cijfers van goede kwaliteit leveren over klimaatrisico’s en andere ESG-gerelateerde onderwerpen (milieu, sociaal en governance).

Vrijwillige rapportage via de CDP (Carbon Disclosure Project) en TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) heeft ervoor gezorgd dat tienduizenden ondernemingen hun klimaatrisico's bekend maken, maar doordat de kwaliteit te wensen overlaat of de informatie voor bepaalde markten ontbreekt, zijn de ESG-data nog steeds onvoldoende voor beleggers.

Als de COP26 daarvoor een oplossing kan vinden, zou dat ervoor zorgen dat de financiële stromen gaan bijdragen aan de realisatie van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben al verklaard dat ze de rapportage over klimaatrisico's verplicht willen stellen en wij moedigen meer landen aan om hun voorbeeld te volgen.

3. Een (minimum)prijs voor CO2

Een lastig aspect van klimaatrisico is dat het nog niet volledig geïntegreerd is in het economische en financiële stelsel. We moeten dus een passende prijs vaststellen voor CO2, zodat CO2-intensieve productie duurder wordt en de toepassing van duurzame alternatieven wordt gestimuleerd.

Zoals aangegeven door het IMF, is de wereldwijde CO2-prijs op dit moment te laag: zo'n USD 3 per ton, terwijl deze USD 75 of hoger zou moeten zijn om de doelen van Parijs te halen. Daarnaast heeft de Wereldbank aangetoond dat slechts een relatief klein deel van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt beprijsd.

We zien dat toezichthouders en centrale banken concrete maatregelen nemen om klimaatrisico's mee te nemen in hun risicobeoordelingen. De voor de hele economie geldende klimaatstresstest door de Europese Centrale Bank is daar een goed voorbeeld van. Dat bevordert de beprijzing van CO2. Maar als we verder willen komen, dan kan de COP26 een goede gelegenheid bieden om op mondiaal niveau ambities vast te stellen voor een wereldwijde minimum CO2 -prijs.

 

Hoe brengen we de ambition loop tot stand?

Van de stijging van de zeespiegel tot bosbranden: de gevolgen van klimaatverandering zien we al om ons heen en zullen alleen maar groter worden. We zien dat de markten reageren. De exponentiële groei van de productie van elektrische auto’s en de revolutie op het gebied van de isolatie van gebouwen zijn daarvan slechts twee voorbeelden. Toch moeten beleidsmakers beleggers en ondernemingen inspireren om aan te dringen op meer.

De belangrijkste uitdaging voor de COP26 is het creëren van de eerder genoemde ambition loop van het bedrijfsleven naar de overheid en weer terug, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan meer en betere klimaatactie. We volgen aandachtig welke beslissingen de klimaattop zal nemen.

Misschien vindt u dit ook wel interessant

Meer lezen?
Danny Dekker
Adviseur impact- en duurzaam beleggen bij Van Lanschot Kempen
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel