Beleggingsfondsen

In onderstaand overzicht vindt u alle informatie van de fondsen die deel uitmaken van de Belgische bevek Van Lanschot Bevek. De beheervennootschap van deze fondsen is CADELAM. Alle fondsen zijn opgericht met onbeperkte looptijd. Tevens kunt u per fonds een factsheet raadplegen die maandelijks wordt gepubliceerd. Vanzelfsprekend wijzen wij u ook graag op de KIID, het prospectus en het (half)jaarverslag.

Vóór elke transactie dient de essentiële beleggersinformatie/KIID van het betreffende fonds goed door genomen te worden. Op deze wijze kan met kennis van zaken beslist worden al dan niet in het betreffende fonds te beleggen. De essentiële beleggersinformatie, het laatste periodieke verslag en de prospectus zijn op deze pagina verkrijgbaar alsook in de kantoren van Van Lanschot Kempen NV, Belgisch bijkantoor. Dit zowel in het Nederlands als in het Frans. Financiële dienst: Van Lanschot Kempen NV, Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50 in 2018 Antwerpen. De NIW (uitgedrukt in EUR) van de compartimenten worden dagelijks gepubliceerd in dagblad De Tijd alsook op de website van BEAMA.

Overzicht Portfolio's

Factsheet 
KIID (A)
KIID (AI)  KIID (B)  KIID (BI) KIID (C)   KIID (CI) KIID (F)   KIID (FI) Prospectus  Kwalificerende percentages
Equities DBI-RDT
Very Defensive Portfolio
 
           
Defensive Portfolio

 

     
 
 Balanced Portfolio

 
   
     
 
 Growth Portfolio


    
     
 High Growth Portfolio

 
    
   
 
 Equities DBI - RDT

 
  
   
 
 Euro Obligatiefonds

 
         
 
 Flexible Portfolio

 
 
     
 
 Labor et Caritas  
                 

Berichten aandeelhouders & (half-)jaarverslagen

Engagement & Voting

KIID (A), KIID (B) en KIID (C) staat voor Key Investor Information Document voor deelbewijzen van respectievelijk klasse A, B en C. ´Fonds´ is een alternatieve benaming van een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) of een compartiment van een ICB. Een aanbeveling voor een beleggingsfonds is algemeen, objectief en onafhankelijk van aard en houdt dus geen rekening met de persoonlijke situatie van klanten. Deze aanbevelingen kunnen nooit beleggingsadvies uitmaken, ook niet mocht de aanbeveling in kwestie persoonlijk worden gedaan. Van Lanschot is dan ook niet aansprakelijk indien klanten zouden beslissen om deze algemene aanbevelingen te volgen. Dit beleid kan teruggevonden worden op de website www.vanlanschot.be. Hier kan de tarievenbrochure teruggevonden worden. De volgende partijen houden een aanzienlijke deelneming in de Van Lanschotgroep: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, APG Asset Management NV, LDDM Holding B.V., Janus Henderson Group Plc, Reggeborgh Invest B.V, FMR LLC, Wellington Management Company LLP, CRUX Asset Management Limited, Investec Asset Management Limited, T. Rowe Price, Invesco Limited.

Het is niet toegestaan de gegevens in deze uitgave geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot. Van Lanschot staat als kredietinstelling onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB).

Voor de aandelenklasse A geldt er geen minimum inschrijving, voor B en C is dat respectievelijk minimaal €500.000 en €2.500.000. Er gelden geen instapkosten en uitstapkosten. Op de kapitaliserende aandelenklasses geldt er bij verkoop een roerende voorheffing ad. 30% op de meerwaarde van de vastrentende component en een beurstaks ad. 1,32% (max. €4.000). Op de distribuerende aandelenklasses geldt er enkel een roerende voorheffing ad. 30% op de dividenden. Dit belastingregime geldt op heden (01/01/2019) en kan op ieder moment door de Wetgever veranderd worden.

De Engagement & Voting Policy werd uitgewerkt conform art. 75/1 en art. 75/2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement. Deze voorziet in een algemene beschrijving van het stemgedrag van de financieel beheerder op de Algemene Vergadering van vennootschappen waarin is belegd, dewelke wordt uitgewerkt in het jaarlijkse Van Lanschot Bevek Sustainable Investment Report.


De contactgegevens van de Ombudsman zijn:
Ombudsfin VZW
North Gate II
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel W
Website ombudsfin

Klachten kunnen gericht worden aan:
Van Lanschot Kempen NV, Belgisch bijkantoor
Klachten
Desguinlei 50 2018 Antwerpen
Tel.: +32 3 286 78 00
klachten@vanlanschot.be

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel