Beleggingsfondsen

In onderstaand overzicht vindt u alle informatie van de fondsen die deel uitmaken van de Belgische bevek Van Lanschot Bevek. De beheervennootschap van deze fondsen is CADELAM. Alle fondsen zijn opgericht met onbeperkte looptijd. Tevens kunt u per fonds een factsheet raadplegen die maandelijks wordt gepubliceerd. Vanzelfsprekend wijzen wij u ook graag op het essentiële informatiedocument (KID), het prospectus en het (half)jaarverslag.

Vóór elke transactie dient het essentiële informatiedocument (KID)  van het betreffende fonds goed door genomen te worden. Op deze wijze kan met kennis van zaken beslist worden al dan niet in het betreffende fonds te beleggen. het essentiële informatiedocument (KID), het laatste periodieke verslag en de prospectus zijn op deze pagina verkrijgbaar alsook in de kantoren van Van Lanschot Kempen NV, Belgisch bijkantoor. Dit zowel in het Nederlands als in het Frans. Financiële dienst: Van Lanschot Kempen NV, Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50 in 2018 Antwerpen. De NIW (uitgedrukt in EUR) van de compartimenten worden dagelijks gepubliceerd in dagblad De Tijd alsook op de website van BEAMA.

Overzicht Compartimenten

Factsheet PRIIP-KID
 SFDR Disclosure
Aandelenklasse  Kapitalisatie  Distributie 
Very Defensive Portfolio  Klasse (A)  
Klasse (B)   
Klasse (BI)   /
Klasse (C)  
Klasse (CI)    /
Defensive Portfolio 
Klasse (A)
 
Klasse (B)  
Klasse (BI)   /
Klasse (C)  
Klasse (CI)   /
 Balanced Portfolio  Klasse (A)
 
Klasse (B)  
Klasse (BI)   /
Klasse (C)  
Klasse (CI)   /
 Growth Portfolio 
Klasse (A)
   
Klasse (B)  
Klasse (BI)   /
Klasse (C)  
Klasse (CI)   /
 High Growth Portfolio  Klasse (A)
   
Klasse (B)  
Klasse (BI)   /
Klasse (C)  
Klasse  (CI)   /
 Equities DBI - RDT  Klasse (A)
Klasse (AI)  /
Klasse (B)  /
Klasse (BI)  /
Klasse (C)  /
Klasse (CI)
Klasse (F)
Klasse  (FI)
 Euro Obligatiefonds  Klasse (A)
 
Klasse (AI)  
 Flexible Portfolio  Klasse  (A)
 
Klasse  (B)  
Klasse  (C)  
 Labor et Caritas  Klasse (A)  
Klasse (B)  
Klasse (C)  

Prospectus, berichten aandeelhouders, (half-)jaarverslagen & kwalificerende percentages Equities DBI-RDT

Engagement & Voting

KID staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document. Voor elk van de verschillende aandelenklasses van de fondsen is zo’n essentieel informatiedocument beschikbaar. ´Fonds´ is een alternatieve benaming van een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) of een compartiment van een ICB. Een loutere doorverwijzing van een bezoeker van de website www.vanlanschot.be naar de financiële instrumenten op deze webpagina moet beschouwd worden als een algemene aanbeveling. Van Lanschot heeft bij deze aanbeveling in tegenstelling tot bij een persoonlijk beleggingsadvies geen voorafgaandelijke analyse gedaan van uw persoonlijke situatie (beleggersprofiel, financiële situatie, doelstellingen, kennis en ervaring). Van Lanschot is dan ook niet aansprakelijk indien een bezoeker van deze webpagina een beleggingsbeslissing zou nemen op basis van deze algemene aanbeveling. Om te weten of een bepaald financieel instrument geschikt is voor de bezoeker van deze webpagina dient de bezoeker contact op te nemen met een erkend beleggingsadviseur van zijn keuze.

De loutere verwijzing naar deze webpagina in een algemeen schrijven dat persoonlijk aan een bezoeker van deze webpagina is gericht, moet eveneens beschouwd worden als een algemene aanbeveling, tenzij het in dit schrijven expliciet anders vermeld zou zijn.

 Dit beleid kan teruggevonden worden op de website www.vanlanschot.be. Hier kan de tarievenbrochure teruggevonden worden. De volgende partijen houden een aanzienlijke deelneming in de Van Lanschotgroep: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, Romij BV, LDDM Holding BV, Janus Henderson Group Plc, FMR LLC en J.B. Meulman.

Het is niet toegestaan de gegevens in deze uitgave geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot. Van Lanschot staat als kredietinstelling onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB).

Voor de aandelenklasse A en F geldt er geen minimum inschrijving, voor B en C is dat respectievelijk minimaal €500.000 en €2.500.000. Er gelden geen instapkosten en uitstapkosten. Op de kapitaliserende aandelenklasses geldt er voor natuurlijke personen bij verkoop een roerende voorheffing van 30% op de meerwaarde van de vastrentende component. Daarnaast geldt er bij verkoop voor alle personen (behoudens vrijstellingen)een beurstaks van 1,32% (max. €4.000). Op de distribuerende aandelenklasses geldt er enkel een roerende voorheffing van 30% op de dividenden. Dit belastingregime geldt op heden (01/01/2023) en kan op ieder moment door de Wetgever veranderd worden.

De Engagement & Voting Policy werd uitgewerkt conform art. 75/1 en art. 75/2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement. Deze voorziet in een algemene beschrijving van het stemgedrag van de financieel beheerder op de Algemene Vergadering van vennootschappen waarin is belegd, dewelke wordt uitgewerkt in het jaarlijkse Van Lanschot Bevek Sustainable Investment Report.


De contactgegevens van de Ombudsman zijn:
Ombudsfin VZW
North Gate II
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel W
Website ombudsfin

Klachten kunnen gericht worden aan:
Van Lanschot Kempen NV, Belgisch bijkantoor
Klachten
Desguinlei 50 2018 Antwerpen
Tel.: +32 3 286 78 00
klachten@vanlanschot.be

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel