Vermogensbeheer voor vennootschappen

U beschikt in uw (Belgische) onderneming over een reserve waar u op langere termijn rendement uit wilt halen? Dan is beleggen binnen een DBI-bevek misschien iets voor u. Uiteraard kan deze belegging aangevuld worden met een defensieve portefeuillecomponent om tot het gewenste risicoprofiel te komen.

Voordelen van een DBI-bevek

 • De meerwaarde op de verkoop van de bevek is 100% belastingvrij.
 • Het ontvangen dividend is volledig vrijgesteld. 
 • Concreet: u betaalt geen vennootschapsbelasting op de dividenden.

Voordelen van een DBI-bevek

 • De meerwaarde op de verkoop van de bevek is 100% belastingvrij.
 • Het ontvangen dividend is volledig vrijgesteld. 
 • Concreet: u betaalt geen vennootschapsbelasting op de dividenden.

Hoe werkt het?

Waarvoor staat DBI?

Definitief belastbaar inkomen

 • Deze wetgeving wil dubbele belasting op dividenden tussen een dochtervennootschap en haar moedervennootschap vermijden.
 • De winsten worden belast bij de uitkerende dochtervennootschap en zijn volledig vrijgesteld bij de ontvangende moedervennootschap.
 • Er zijn kwalitatieve voorwaarden (zowel voor dividenden als meerwaarden) en kwantitatieve voorwaarden (participatie van 10% of € 2,5 miljoen).

 

Wat is een DBI-bevek?

Het fiscaal gunstigste product voor vennootschappen

 • Een DBI-bevek is een beleggingsvennootschap die voor 100% belegt in aandelen die aan de fiscale voorwaarden voldoen.
 • De participatie van 10% of de instapdrempel van €2,5 miljoen is niet van toepassing op de DBI-bevek. Ze zijn ook niet van toepassing op de vennootschap die via de DBI-bevek belegt.
 • De dividenden en de meerwaarden van de aandelen in de DBI-bevek zijn voor 100 % vrijgesteld bij de beleggende vennootschap.
Fiscale voorwaarden

Fiscale voordelen

 • De aandelen moeten genoteerd zijn op een Europese beurs of een gelijkwaardige buitenlandse beurs.
 • Het bedrijf moet onderworpen zijn aan een vennootschapsbelasting die substantieel vergelijkbaar is met het Belgische regime (‘geen belastingparadijs’).
 • De statuten van de DBI-bevek moeten voorzien in de jaarlijkse uitkering van minimum 90% van de inkomsten van de bevek.

Duurzaamheidsinformatie

SFDR website disclosure

Het document 'SFDR Website Disclosure' m.b.t. Vermogensbeheer voor vennootschappen vindt u hier.

Annex II

Vraag naar onze aanpak

Samen maken we een succes van uw ambities. Zet ons dus aan het werk. Ook voor een second opinion.

U zit toch graag liever zelf aan het stuur?

Beleggingsadvies
Bent u een belegger die graag zelf aan- en verkoopbeslissingen neemt? Maar daarbij persoonlijk advies wenst? Dan is beleggingsadvies meer geschikt voor u.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel