Compliant beleggen - hader - beekje - mobile

Maak écht het verschil met uw vermogen

Goede doelen

Wat is mooier dan met uw vermogen positief bij te dragen aan mens, milieu en maatschappij? Dan kan door te geven. Onze specialisten helpen u de juiste keuzes te maken. 

  Hoe steun ik een goed doel?

  U wilt iets geven aan een goed doel dat u nauw aan het hart ligt. Wat kunt u geven en hoe doet u dat het best? Wij informeren u graag over de verschillende manieren waarop u het goede doel kunt steunen en lichten de voor- en nadelen ervan toe.
  • U maakt een testament op

   Vindt u het te vroeg om tijdens uw leven al te schenken, dan kunt u een goed doel opnemen in uw testament. Net als bij een schenking, kunt u zowel roerende goederen als onroerende goederen nalaten aan het goede doel.

   Een belangrijk verschil met een schenking is dat een testament pas uitwerking heeft bij uw overlijden. U kunt uw testament op elk moment aanpassen of herroepen. Bij uw overlijden zal het goede doel erfbelasting betalen op het legaat.

   In Vlaanderen is de erfbelasting voor goede doelen sinds 1 juli 2021 afgeschaft. In Brussel bedraagt het tarief 7% of 25%, al naargelang het goede doel erkend is en in Wallonië 7%.

   Woont u in Brussel of Wallonië en wilt u personen begunstigen die onderworpen zijn aan hoge tarieven van erfbelasting? Dan kan de techniek van het duolegaat interessant zijn voor u. In Vlaanderen levert deze techniek geen fiscaal voordeel meer op.

   Bekijk de video om mee te weten te komen over de afschaffing van het duolegaat.

  • U schenkt

   U wilt tijdens uw leven een deel van uw vermogen aan een goed doel schenken. Een schenking heeft onmiddellijke uitwerking. De geschonken goederen verdwijnen definitief uit uw vermogen.

   U kunt zowel roerende (bv. een geldsom, een effectenportefeuille, juwelen of kunstwerken) als onroerende goederen schenken. Voor een schenking van onroerende goederen moet u steeds een beroep doen op een notaris. Voor een schenking van roerende goederen is de tussenkomst van een notaris niet noodzakelijk. Die goederen kunt u ook overdragen via een hand- of bankgift.

   Wist u dat schenken aan een goed doel u ook een fiscaal voordeel kan opleveren? Giften van minstens 40 euro per jaar aan een erkend goed doel zijn immers fiscaal aftrekbaar. Daarvoor ontvangt u een fiscaal attest dat u kunt gebruiken bij uw belastingaangifte. Voor een schenking1 met een nettowaarde hoger dan € 100.000, is in principe een machtiging van de minister van Justitie nodig.

   (1) Met uitzondering van een handgift.

   • via hand- of bankgift

    U maakt het geld over aan het goede doel via overhandiging of via een bankoverschrijving. Het voordeel is dat u niet verplicht bent deze gift te registreren en dat u op deze schenking geen schenkbelasting betaalt (als u de schenking niet registreert). Let op: als u in Brussel of Wallonië woont en binnen drie2 jaar na de schenking overlijdt, zal het goede doel toch nog erfbelasting moeten betalen op de waarde van de schenking. In Vlaanderen is dat sinds 1 juli 2021 niet meer het geval.

    (2) In het Waals Gewest 5 jaar sinds 1 januari 2022.

   • via een notariële schenking

    U doet een beroep op een notaris voor uw schenking.

    Een notariële schenkingsakte wordt verplicht geregistreerd, wat betekent dat er schenkbelasting verschuldigd is. De risicotermijn van drie jaar3 speelt hier niet.

    In Vlaanderen is de schenkbelasting voor schenkingen aan goede doelen sinds 1 juli 2021 afgeschaft. In Brussel en Wallonië is dat niet het geval. Daar bedraagt het tarief van schenkbelasting 7%.

    (3) Of 5 jaar in het Waals Gewest.

  Welke organisatie steunt u?

  UZA Foundation

  Iedereen verdient de beste zorgen

  UZA Foundation

  De UZA foundation ondersteunt het grensverleggend onderzoek binnen het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Hiermee maken ze innovatieve en kwaliteitsvolle zorg mogelijk.

  KU Leuven

  Samen openen we de toekomst

  KU Leuven

  Aan KU Leuven en UZ Leuven werken onderzoekers en professoren samen aan nieuwe inzichten en uitvindingen. Met medische en technologische innovatie, studiebeurzen, het levendig houden van het cultureel erfgoed en duurzame oplossingen voor mondiale vraagstukken willen de KU Leuven en het UZ Leuven de maatschappij beter wapenen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

  Universiteitsfonds UHasselt

  Samen maken we met impact het verschil in onze samenleving

  Universiteitsfonds UHasselt

  Universiteitsfonds UHasselt biedt iedereen de kans om mee te schrijven aan de toekomst. Nooit eerder waren sterk onderwijs en impactvol onderzoek zo relevant als vandaag: hoe verspreiden virussen zich, wat zijn de effecten van luchtvervuiling en klimaatverandering, en hoe kunnen we MS en reuma beter behandelen?

  Het Universiteitsfonds UHasselt helpt onderwijs kwaliteitsvol en vernieuwend te houden, biedt kansen aan élk jong talent, en ondersteunt baanbrekend onderzoek met weerklank tot ver buiten onze grenzen.

  Mucovereniging vzw

  Muco. Uw steun. Onze adem.

  Mucovereniging vzw

  De Mucovereniging vzw is een vereniging van en voor mensen met mucoviscidose en hun families. Samen met de families, mucocentra en zorgverstrekkers zetten ze zich in voor een beter, langer en gelukkiger leven voor alle mucopatiënten. Prioriteit nummer één? Kinderen, jongeren en volwassenen met muco in ons land bijstaan in hun dagelijkse strijd tegen de ziekte.

  Instituut Born Bunge

  Uw steun helpt ons onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen.

  Instituut Born Bunge

  Alzheimer, dementie, ALS, Parkinson, een zeldzame spierziekte: iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die hiermee geconfronteerd wordt. Al meer dan 80 jaar doet IBB hieromtrent fundamenteel onderzoek. Door middel van hersen-, spier- en DNA-onderzoek streeft IBB naar een doorbraak op vlak van diagnose en behandeling met als doel een verbetering van het welzijn van de getroffen patiënten en families. De nauwe band met de Universiteit Antwerpen en de dienst neurologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zorgt voor een permanente uitwisseling van kennis en een instroom van jonge wetenschappers.

   

  Hefboom

  Sociaal en duurzaam ondernemen.

  Hefboom

  Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties) en professionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie. Met een gevarieerd aanbod op het vlak van financiering, managementadvies en dienstverlening draagt Hefboom actief bij tot het goed bestuur en een efficiënte werking van deze organisaties. Hefboom streeft ernaar om zelf economisch duurzaam te werken.

  Make-A-Wish®

  Wensen worden alleen begrensd door de fantasie van het kind.

  Make-A-Wish®

  Make-A-Wish® gelooft in de helende kracht van wensen. Daarom vervullen ze de hartenwens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende medische aandoening om zo hen kracht te geven de strijd tegen de ziekte verder te zetten. Want als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan het ook geloven dat hij beter wordt.

  VIB

  Maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden

  VIB

  Bij VIB geloven we sterk in de combinatie van basiswetenschap met maatschappelijk relevante toepassingen. 
  De missie van VIB is dan ook om op een sociaal verantwoorde manier de maatschappij vooruit te helpen met behulp van baanbrekende wetenschap. 
  Zo draagt VIB dankzij haar onderzoek bij tot belangrijke vooruitgang in het begrijpen en behandelen van ziektes en aandoeningen, accelereert het innovatie in landbouw en biedt het een forum voor internationale kennisuitwisseling

   

  Stichting Alzheimer Onderzoek

  Samen stoppen wij Alzheimer voorgoed!

  Stichting Alzheimer Onderzoek

  1 op de 5 Belgen en zelfs 1 op de 3 vrouwen zal aan een vorm van dementie lijden. In 70% van de gevallen betreft het de ziekte van Alzheimer. En er bestaat helaas nog steeds geen medicijn om deze vreselijke ziekte te stoppen. Stichting Alzheimer Onderzoek – STOPALZHEIMER financiert Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie en is volledig afhankelijk van particuliere giften en legaten. Sinds 1995 heeft onze stichting van openbaar nut 229 onderzoeksprojecten van Belgische professoren en jonge onderzoekers gefinancierd voor meer dan 28 miljoen EUR.

   

  Stichting Pelicano

  Kinderarmoede in België samen oplossen

  Stichting Pelicano

  Stichting Pelicano is een Stichting van Openbaar Nut met als doel de kinderarmoede in België samen op te lossen. Zij nemen ze op heel jonge leeftijd op en begeleiden hen duurzaam tot de leeftijd waarop zij een einddiploma verworven hebben of een job hebben.

  Regelmatig laat Stichting Pelicano hun werking evalueren door specialisten en experten. Gemiddeld besteden zij 40.000 euro aan een Pelicanokind over een looptijd van 10 à 15 jaar. De positieve maatschappelijke financiële impact werd berekend: een factor 5 tot 9 (tussen 200.000 euro en 360.000 euro per kind).

  Daarom geloven wij in Stichting Pelicano's aanpak: op een structurele en duurzame wijze samen met u de kinderarmoede in België oplossen.

  Elk Kind Telt

  Maak een einde aan schooluitval zonder diploma

  Elk Kind Telt

  Elk jaar verlaten 8000 Vlaamse jongeren vroegtijdig de school zonder diploma. In Antwerpen gaat het om 1 op 5 jongeren. 

  We weten deze ‘dropouts’ tijdens een groot deel van hun actieve leven werkloos zullen zijn en slechts af en toe laagbetaalde jobs vinden. Voor het grootste deel zijn dit kinderen die in armoede leven. Hun gezinssituatie weegt zwaar door op de schoolresultaten. 

  Elk Kind Telt pakt dit probleem aan door naar de hele omgeving van het kind te kijken en in te grijpen waar nodig. We doen dit door alle kinderen uit het project thuis te bezoeken en problemen die een obstakel vormen voor succes op school in kaart te brengen en aan te pakken. 

  Elk Kind Telt werkt nauw samen met scholen en de vele organisaties die actief zijn op het vlak van hulpverlening, maar ook met sportclubs en jongeren organisaties. 
  Een middelbareschool diploma is de eerste stap naar een succesvolle toekomst voor elk kind. 

  UZ Brussel Foundation

  Samen redden we levens en geven we hoop.

  UZ Brussel Foundation

  De UZ Brussel Foundation baant een weg voor klinisch wetenschappelijk onderzoek, zodat de patiënten van het UZ Brussel de best mogelijke kans krijgen. Daarnaast brengen ze de warmte van thuis naar het ziekenhuis, zodat wie vecht voor zijn gezondheid ook op tijd en stond zijn zorgen kan vergeten.

  VUB Foundation

  Investeer mee in de maatschappij en help iedereen vooruit

  VUB Foundation

  VUB Foundation bestaat om vrij onderzoek te financieren via bedrijven en particulieren. Om vragen te beantwoorden zoals: slagen we erin om eindelijk enkel met duurzame energiebronnen te leven? Lukt het ons om innovatieve gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen? Wat met jobcreatie in de digitale revolutie?

  Mercy Ships

  Help een leven veranderen

  Mercy Ships

  Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsorganisatie die zich inzet om kwalitatieve gezondheidszorg te bieden aan de allerarmsten. Ze varen met het grootste private ziekenhuisschip naar Afrikaanse landen en bieden gratis operaties, behandelingen en trainingen aan.

  Wie is er aan boord? Meer dan 400 vrijwilligers die zelf hun reis en verblijf betalen: dokters, verplegend personeel, ingenieurs, landbouwers, bouwvakkers, enzovoorts.

  Wilt u tot actie overgaan?

  Maak een afspraak

  Wij begeleiden u graag bij de uitwerking van uw plannen. Met een analyse van uw concrete situatie, gaan we voor u na hoe u de voorgenomen schenking of het gewenste legaat het best kan realiseren. Op die manier bent u er zeker van dat u de beste keuze maakt voor de besteding van uw vermogen.

  Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel